Udlejningspriser 2011
Alt efter sæson
Periode Pris
Uge 1-15,18,19,20,38,39 og 43-50 2200 kr/uge
Uge 16,17,21-25,35-37,40 og 50 2675 kr/uge
Uge 26,34,41 og 42 3275 kr/uge
Uge 27, 33 og 52 4975 kr/uge
Uge 28-32 5875 kr/uge
Bemærkninger Skiftedag er lørdag. Priserne er eksklusive forbrug og evt. rengøring.
Rengøring: 475 kr
Strømpris: 2,00 kr/kWh
Vand: 75 kr per uge
Udlejningsbetingelser
Generelle betingelser for udlejningen

- Lejeaftalen er bindende for begge parter.
- Feriehuset må maximalt bebos af det antal personer, der er opgivet i beskrivelsen.
- Der må ikke opstilles telte eller campingvogne på feriehusets grund.
- Husdyr må kun medbringes, hvis udlejer har givet tilladelse hertil.
- Betaling:
     1.rate: 25% af lejen senest 10 dage efter bestilling
     2. rate: restlejen senest 45 dage før indflytning.
- Lejemålet starter kl. 15.00 på ankomstdagen og slutter kl. 10.00 på afrejsedagen.
- Såfremt lejer flytter ind tidligere end kl. 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde af f.eks. mangelfuld rengøring.
- Annullering: Skal altid ske skriftligt. I så fald er annulleringsgebyrerne som følger:
     1. Indtil 90 dage før lejemålets påbegyndelse 10% af totallejen, dog mindst kr. 300,00.
     2. Fra 89-35 dage før lejemålets påbegyndelse 25% af totallejen.
     3. Fra 34-14 dage før lejemålets påbegyndelse 50% af totallejen.
     4. Fra 13-1 dage før lejemålets påbegyndelse 75% af totallejen.
     5. På ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse 100% af totallejen.
- Overdragelse af lejeaftalen kan ske efter aftale med udlejer.
- Såfremt der skulle opstå mangler eller fejl, så undgå at få ferieglæden ødelagt. Kontakt straks udlejer, som vil sørge for hurtigst mulige afhjælpning, ofte i samarbejde med feriehusejer.
- Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Eventuelle skader skal straks anmeldes til udlejer.
- Ved afrejse skal huset være rengjort og i samme stand som ved overtagelse. Eventuel rengøring vil kunne foretages for lejers regning.
- I tilfælde af force majeure som bl. a. krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen. I så fald skal udlejer returnere modtagne betalinger vedr. det annullerede lejemål. Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.
- Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekter (myrer og ørentviste o.l.) Udlejer vil sørge for hurtigst muligt afhjælpning, ofte i samarbejde med feriehusejer.
- Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, kursændringer og lignende.
- Værneting for begge parter er retten i Ringkøbing.